در این مقاله قصد داریم تا درست نشتن روی صندلی گیمینگ را بررسی نماییم.

هموار سعی کنید تا بر روی صندلی گیمینگ صاف بنشیند. و قسمت متحرک بالشت ویژه گودی کمر را متناسب با گوی کمر خود تنظیم نمایید، ما در تولیدی صندلی گیمینگ اغلب مدل های صندلی گیمینگ را با بالشت ویژه گودی کمر تولید مینماییم. علاه براین برخی از مدل های صندلی گیمینگ ما دارای بالشت ویژه گردن نیز میباشد و حتما بالشت گردن را نیز تنظم نمایید .
پاهای خود را در وضعیتی قرار دهید که به صورت کامل بر روی زمین قرار داشته باشند.
برای اینکه کم‌ترین فشار به مفصل ران و زانو وارد شود، در هنگام نشستن روی صندلی بازی ، ران و ساق پا را در زاویه ۹۰ درجه قرار دهید.
 ارتفاع صندلی گیمینگ خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که پاهای شما به زمین برسند میتوانید از زیرپایی استفاده کنید.